Soustavy domovních ČOV pro obce

Decentral je technologie čištění odpadní vody přímo na místě vzniku, což vede ke snížení investičních nákladů, zlepšení životního prostředí a zvýšení udržitelnosti. Vyčištěná voda může být využita pro zálivku zahrad, splachování toalet nebo zavlažování zemědělských plodin.

Kontaktujte nás
ilustrace

Hlavní výhody Decentralu

Znalosti a zkušenosti skutečných odborníků

Náš zkušený tým lidí se zabývá decentralizovaným čištěním odpadní vody již přes 30 let. V posledních letech narostl díky finanční podpoře Decentralu ze strany státu značně zájem o toto řešení. Proto jsme se rozhodli shrnout maximum našich dlouholetých zkušeností a praktických a užitečných informací. A zároveň je zde zpřístupnit všem, kteří se o poměrně široké problematice Decentralu chtějí dozvědět více.

Budeme rádi, když tyto stránky budou jakýmsi prvním rozdělovníkem a návodem ve Vašem dalším směřování a uvažování.

33
let zkušeností
15+
realizovaných soustav ČOV

Průvodce projektem
krok za krokem

Aktuální dotační výzva na Decentral

Výše podpory na jeden projekt činí až

80 %
z celkových způsobilých výdajů

Výše příspěvku na jednu domácnost činí až

150 tis. Kč
při kapacitě DČOV 1-15 OSOB

Cílem výzvy SFŽP č. 7/2021 je podpořit realizaci soustav domovních ČOV do kapacity 50 EO (ekvivalentních obyvatel) v obcích. Navržená soustava ČOV musí řešit napojení minimálně 30% z celkového počtu EO v rámci řešeného území.

Celá dotační výzva NP Životní prostředíNejčastější otázky a odpovědi k výzvěDoporučení pro stanovení technické specifikace ČOV

Prohlédněte si naše
úspěšné realizace

Chcete vědět víc?
Jsme vám k dispozici

V rámci partnerství s obcemi nabízíme komplexní odbornou a technickou podporu při realizaci i provozu.

Unikátní technologie

patentována v několika zemích

Kompaktní systém

i řízení ČOV a vzdáleného dispečinku

ČOV české výroby

české know-how, vyrobeno v ČR

TopolWater, s.r.o. — zastřešující společnost